Werkervaring

Sinds de start van mijn praktijk in 2009 combineerde ik het werken in mijn eigen praktijk met het werken in het ziekenhuis. Een ziekenhuis huurt me in om psychosociale ondersteuning te bieden. In het ziekenhuis begeleidde ik patiënten in verschillende ziektefase. Bijvoorbeeld mensen die een chemokuur ondergingen of herstelde van een intensieve behandeling, zoals na darmkanker en borstkanker. Daarnaast ondersteunde ik ouders bij het omgaan met de ziekte of beperking van hun kind, hun te vroeg geboren baby, een onvervulde kinderwens of het verlies van een kindje.

Naast mijn werkzaamheden in mijn de praktijk ben ingehuurd door MC Zuiderzee in Lelystad en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Hierdoor heb ik inmiddels ruim 17 jaar werkervaring in het ziekenhuis.

Ik heb gemerkt vanuit mijn werk in het ziekenhuis dat er weinig door-verwijzingsmogelijkheden zijn, waar specifieke kennis is over het omgaan met medische problemen en ziekte. Vandaar dat ik acht jaar geleden besloten heb -na het volgen van een intensieve opleiding tot therapeut- om een eigen praktijk te beginnen. Met mijn praktijk wil ik graag een aanvulling zijn op de psychosociale zorg die vanuit de ziekenhuizen geboden wordt.

Tot 2019 was ik redactielid van het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ (PSO) van de NVPO. Ik geef trainingen, onder andere over Oncologie, De impact van ziekte op een relatie en gezin, Overdracht en tegenoverdracht, Zelfzorg,  en over complexe interacties in de spreekkamer, voor de BPSW-school (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).