Ik ben aangesloten bij:

 • De NVPA: De Nederlandse vereniging voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen (www.nvpa.org) onder nummer: 100834
 • Als BCZ registertherapeut bij de koepelvereniging RBCZ, licentienummer: 204591R
 • EFT – Nederland (Emotionally Focused Therapy).
 • Het registerplein (www.registerplein.nl)
 • De Beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk (www.BPSW.nl).
 • De Ethische Code van Phoenix opleidingen
 • Het NVPO en het deskundigenbestand van de NVPO voor oncologisch maatschappelijk werkers
 • De Kamer van koophandel onder nummer: 08212579
 • Ik heb zowel een individuele als een praktijk AGB Code.
 • www.therapeutvinden.nl
 • SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijze. De SCAG is een geacrediteerde geschillencommissie.

 

 LOGO deeln EC 469x229
NVPO_logo_RGB_kleur_klein

eftknop

scag-logo-302x302