Disclaimer & Klachten

Copyright LEAF therapie, www.leaftherapie.nl

LEAF therapie wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. LEAF therapie kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de LEAF therapie geen rechten worden ontleend. Evenmin is de LEAF therapie aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van de LEAF therapie kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. LEAF therapie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van de LEAF therapie www.leaftherapie.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LEAF therapie inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.leaftherapie.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.

 

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging het NVPA (www.NVPA.org)

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.