Therapie

Er zijn verschillende redenen om in therapie te gaan. Soms vormen bijzondere omstandigheden zoals ziekte, scheiding, ontslag of overlijden een directe aanleiding voor het zoeken van therapeutische hulp. Er kan ook een innerlijke behoefte zijn om iets te willen veranderen wat er in jezelf of in je leven aan de hand is. Of je merkt dat er gedrag of emoties niet meer bij je passen of je in de weg zitten.

Daarnaast kan het ook zijn dat je behoefte hebt aan verwerking, of aanvaarding van hoe je leven is gelopen. Voordat je tot aanvaarding kunt komen is het vaak nodig dat er ruimte is voor je emoties, van angst, verdriet of boosheid. Pas daarna kan er rust en ruimte ontstaan in je hart en ziel.

Door teleurstellende en pijnlijke ervaringen uit het verleden sluiten mensen hun hart soms af. Het is dan te kwetsbaar om je helemaal te laten zien. In therapie kun je ervaren hoe het is om je hart weer te openen en je oorspronkelijke gevoeligheid weer toe te laten. Vanuit je hart kun je dan werkelijk contact maken met jezelf, je eigen behoeften en met de ander.

Mensen drukken zich niet alleen uit met behulp van gesproken taal. Ons hele lichaam laat zien hoe het ons vergaat. In mijn praktijk gaat de aandacht dan ook naar dat wat het lichaam ons kan vertellen. Spanningsklachten, vermoeidheid en allerlei onduidelijke lichamelijke klachten kunnen een signaal zijn dat de oorspronkelijke levensenergie onvoldoende kan stromen. De oorzaak hiervan kan liggen in de manier waarop je nu met zaken in je leven omgaat, maar kan ook zijn oorsprong vinden in je kinderjaren.

Wanneer we niet voldoende erkend zijn in onze basisbehoefte kan een diep gemis ontstaan. Dit gemis kan zich vastzetten en kan leiden tot psychische of lichamelijke klachten. Inzicht hierin kan pijnlijk zijn maar geeft tevens een gevoel van (h)erkenning.

In therapie is vervolgens de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen.

 

“En als het dan zo is…dan leg ik mijn pad naast het jouwe…en loop ik met je mee…”

[Gerdine Smit]