Relatietherapie

Een liefdesrelatie is één van de meest intieme relaties tussen volwassenen. Ze is vaak de belangrijkste en soms zelfs de enige belangrijke relatie. Liefde maakt ons kwetsbaar en tegelijkertijd voelen we ons veilig, wanneer er van ons gehouden wordt. Liefde kan ons troost geven, op momenten dat we het nodig hebben. Soms lukt het niet, ondanks de liefde die er is, om een liefdesrelatie levendig, of in stand te houden en vermindert de band die we hebben met de ander. Relatieproblemen hangen dikwijls samen met hechtingsproblemen. Hechting gaat over hoe je naar jezelf en naar de ander kijkt en over hoe je uitreikt wanneer je het moeilijk hebt. Zoek je de ander op en heb je vertrouwen dat hij of zij er voor je is? Heb je het gevoel dat je op elkaar kunt rekenen, dat de ander een veilige haven voor je is, of dat jij een veilige haven kunt zijn voor de ander? Terugkerende ruzies komen vaak door de angst voor verlies van jezelf of de ander in de relatie.

Hechtingsbehoeften en hechtingsangsten zijn normaal. Het is mogelijk om in therapie te werken aan dat wat er tussen echtparen gebeurt. Zoals Sue Johnson (relatietherapeut en grondlegger van EFT) zegt: een relatie is een dans, en de emoties bepalen de muziek.

Echtparen die ik in therapie zie, zeggen soms tegen me; “ik wou dat we dit gedaan hadden, toen we aan de relatie begonnen”. Relatietherapie gaat niet alleen over de problemen die er zijn, ze gaat ook over de liefde die er is en op welke manier je de liefde aan elkaar toont. Er zijn verschillende liefdestalen, en het spreken van een verschillende liefdestaal, kan een onderdeel zijn van relatieproblemen; het gevoel te hebben dat je het nooit goed genoeg doet. In relatietherapie besteed ik daarom aandacht aan liefdetaal, welke taal spreek jij, en welke taal heb je nodig om je geliefd te voelen. Veel echtparen ervaren het als een rijkdom, om hierin van elkaar te leren en te leren te vragen om wat ze nodig hebben, om de liefde van de ander te voelen.

Mijn ervaring is, dat relatietherapie ook heel zinvol kan zijn, wanneer je samen iets ingrijpend meemaakt. Er hoeft dan niet direct een relatie-probleem te zijn. Het valt niet mee, om de ander te steunen, wanneer je zelf ook verdriet hebt. In relatietherapie is er ook de mogelijkheid om stil te staan bij een gezamenlijk verdriet, of pijn, zoals kinderloosheid, het verlies van een dierbare, verschillen rondom kinderwens enzovoort.

Ik maak gebruik van de achtergronden vanuit de hechtingstheorie, en ik werk vanuit de Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) van Sue Johnson, met de methodiek van de Liefdestaal en de Karakterstructuren vanuit de Bio-energetica.

eftknop

Intensieve ‘Hou me vast’ dag voor (echt)paren

Voor (echt) paren die graag een hele dag tijd maken voor hun relatie, bied ik een intensieve Hou me vast-dag. Ik ben EFT relatietherapeut en ‘Hou me vast’ –trainer en ik gebruik het programma om een dag intensief te werken met één paar.

Ik weet dat het vaak moeilijk is om relatietherapie in een drukke agenda in te plannen. Soms zorgt het voor extra stress en dat is nu net níet de bedoeling. Een Hou me vast-dag biedt een oplossing. Ik creëer samen met jullie een veilige ruimte, we werken intensief. Ik help jullie om jullie connectie op een nieuwe manier te ervaren, zodat er ruimte komt voor meer veilige verbinding.

Zullen al jullie problemen na zo’n dag opgelost zijn? Nee, uiteraard niet. Maar je mag er wel op rekenen dat je allebei met nieuwe inzichten en emotionele ervaringen naar huis gaat. En dat je daar als partners de vruchten van plukt.

Een ‘Hou me vast’ dag is heel geschikt voor:

 • mensen met (twee) drukke agenda’s die zich moeilijk wekelijks kunnen vrijmaken voor relatietherapie.
 • paren die in alle rust een hele dag willen werken aan veilige verbondenheid
 • mensen die hun connectie (terug) willen versterken en hun relatie graag een stevige positieve impuls willen geven.
 • mensen die een zware periode achter de rug hebben die veel van hen en van de relatie gevraagd heeft (ziekte, ontslag, werk, jonge kinderen.. ) en die in hun relatie willen investeren, door een dag lang hun relatie tegen het licht te houden en te versterken.

Gun jezelf de tijd

Gun jezelf een dag om stil te staan bij jullie relatie. Ik begeleid jullie, zodat jullie alles uit deze dag halen wat er in zit. Er zijn op deze dag ook verschillende momenten waar je even met z’n tweeën bent, samen aan een opdracht werkt en samen luncht. Het is echt een dag van quality –time voor je relatie.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

 • jullie patroon van negatieve interacties
 • jullie emotionele signalen over hechtingsbehoeften en hechtingsangsten
 • de rol van emoties
 • begrijpen van de liefde in partnerrelaties
 • het effect dat je gedrag op de andere heeft
 • onderlinge verbinding en bereikbaarheid, als een veilige haven
 • pijnpunten in jullie relatie
 • bouwen aan veiligheid om moeilijke dingen te kunnen bespreken
 • op een open en meer flexibele, positieve manier reageren op onze partner
 • toegankelijkheid, ontvankelijkheid en betrokkenheid
 • afstemmen op onze eigen emoties en afstemmen op onze partner

Voor welke (echt)paren is het programma niet geschikt?

 

 • Wanneer een van de partners duidelijk aangeeft dat hij of zij zich niet wilt inzetten voor de groei van de relatie. Of vindt dat vooral de ander moet veranderen.
 • Wanneer er ernstige of langdurige relatie problemen zijn, is het meestal beter om relatietherapie op te starten.
 • Wanneer er regelmatig geweld tussen jullie is: slaan, pijn doen, intimideren veelvuldig schelden, denigrerende opmerkingen maken.
 • Waneer een van de partners ernstige geestelijke gezondheidsproblemen heeft zoals schizofrenie of suïcidale depressie.
 • Twijfel je? Neem gerust contact met me op en we bespreken samen of een ‘Hou me vast’-dag geschikt is voor jullie.

Locatie en tijden

We werken in mijn praktijk in Ermelo.

We werken zowel in de praktijk, en jullie krijgen gezamenlijke opdrachten, die je ook buiten of al wandelend in het bos, samen kan doen.

We plannen in gezamenlijk overleg een datum, waarop deze dag plaatsvindt.

Array

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Jullie maken allebei een voorbereidende schriftelijke huiswerk-opdracht. Ik stel jullie een aantal vragen. Zo kan ik me goed voorbereiden en oriënteren in jullie verhaal, zodat we meteen aan de slag kunnen
 • Op basis van jullie schriftelijke voorbereiding, bereid ik onze dag inhoudelijk voor en leg ik accenten.
 • Om 9.30 uur ontvang ik jullie van harte met koffie & thee en wat lekkers, en gaan we uitgebreid in op jullie verhaal.
 • ’s Middags gaan jullie samen lunchen van 13 uur tot 14 uur. De lunch is niet inbegrepen, zodat jullie deze naar eigen wens kunnen invullen. In het dorp van Ermelo zijn een aantal leuke lunch-gelegenheden waar ik jullie op kan wijzen, je kan ook voor een andere invulling kiezen (wandelen in de buurt o.i.d.).
 • Na de lunch zoomen we dieper in.
 • Om 16.30 uur ronden we deze intensieve dag af en ga je meer verbonden huiswaarts.

Aanmelding

Aanmelden voor deze dag kan via de website. Ik neem contact met jullie op, en exploreer of de ‘Hou me vast’ dag geschikt is voor jullie.

Je investering

Deze intensieve dag, inclusief een map met alle oefeningen en opdrachten, bedraagt € 900,– per echtpaar, voor een doordeweekse dag. Voor dit bedrag bereid ik mij voor met jullie voorbereidende opdracht, ontvang je op de dag zelf circa 5 uur relatietherapie, en werk je over de dag ongeveer een uur als echtpaar samen aan opdrachten.

Wanneer je deze dag op zaterdag wil laten plaatsvinden bedragen de kosten 1250,–, per echtpaar.

Na aanmelding ontvang je een factuur. Zodra je deze hebt voldaan is je inschrijving definitief. Je kunt kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van deze dag, daarna is annulering niet meer mogelijk. In geval van overmacht, zoals bij ziekte, breng ik 50% van de kosten van de dag in rekening, en plannen we in overleg een nieuwe datum. Deze dag wordt namelijk geheel voor jullie gereserveerd.

Als we werken op een andere locatie dan mijn praktijk, vraag dan naar het aangepaste tarief. Je relatie is het meest waardevolle, dus het beschouw het als een investering die je dubbel en dik terugverdient!

Wat is EFT?

EFT staat Emotionally focussed therapy. Het doel van deze (relatie) therapie is om de emotionele beschikbaarheid van de wederzijdse partners te verbeteren. Daarbij staat het hechtingsgedrag van de partners centraal. Dat wil zeggen de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit. Deze behoefte aan een veilige verbinding staat centraal in de aanpak.

Relatieproblemen gaan in essentie over het overweldigd raken door (negatieve) emoties en [daardoor] gevangen raken in te nauwe en beperkte interacties (negatieve patronen).

De EFT therapeut helpt de partners bij het kijken en ervaren, hoe zij deelnemen aan de problematiek in de relatie. Niet de partners vormen het probleem maar de manier waarop zij met elkaar omgaan. Er is een focus op de onderliggende gevoelens die, juist omdat zij meestal onderdrukt worden, echte intimiteit in de weg staan. Het opnieuw contact maken met die emoties motiveert om anders te reageren en de ware behoeften en verlangens kenbaar te maken. Bovendien wordt door de aanpak gewerkt aan zelfinzicht. Dit heeft een positief effect op het zelfbeeld en daarmee het zelfvertrouwen van de betrokkenen. Dit opent de weg naar verandering en het versterken van de emotionele band tussen de partners. Het werken aan jezelf en aan de manier waarop partners met elkaar omgaan creëert een nieuwe manier van interactie en vergroot het vertrouwen in de relatie en het leven in het algemeen.

Wanneer je meer wilt lezen over EFT, kun je het boek: Hou me vast van Sue Johnson aanschaffen, bij bijv. bol.com.

Daar vindt je ook het werkboek voor Echtparen.

Array