Relatietherapie

Een liefdesrelatie is één van de meest intieme relaties tussen volwassenen. Ze is vaak de belangrijkste en soms zelfs de enige belangrijke relatie. Liefde maakt ons kwetsbaar en tegelijkertijd voelen we ons veilig, wanneer er van ons gehouden wordt. Liefde kan ons troost geven, op momenten dat we het nodig hebben. Soms lukt het niet, ondanks de liefde die er is, om een liefdesrelatie levendig, of in stand te houden en vermindert de band die we hebben met de ander. Relatieproblemen hangen dikwijls samen met hechtingsproblemen. Hechting gaat over hoe je naar jezelf en naar de ander kijkt en over hoe je uitreikt wanneer je het moeilijk hebt. Zoek je de ander op en heb je vertrouwen dat hij of zij er voor je is? Heb je het gevoel dat je op elkaar kunt rekenen, dat de ander een veilige haven voor je is, of dat jij een veilige haven kunt zijn voor de ander? Terugkerende ruzies komen vaak door de angst voor verlies van jezelf of de ander in de relatie.

Hechtingsbehoeften en hechtingsangsten zijn normaal. Het is mogelijk om in therapie te werken aan dat wat er tussen echtparen gebeurt. Zoals Sue Johnson (relatietherapeut en grondlegger van EFT) zegt: een relatie is een dans, en de emoties bepalen de muziek.

Echtparen die ik in therapie zie, zeggen soms tegen me; “ik wou dat we dit gedaan hadden, toen we aan de relatie begonnen”. Relatietherapie gaat niet alleen over de problemen die er zijn, ze gaat ook over de liefde die er is en op welke manier je de liefde aan elkaar toont. Er zijn verschillende liefdestalen, en het spreken van een verschillende liefdestaal, kan een onderdeel zijn van relatieproblemen; het gevoel te hebben dat je het nooit goed genoeg doet. In relatietherapie besteed ik daarom aandacht aan liefdetaal, welke taal spreek jij, en welke taal heb je nodig om je geliefd te voelen. Veel echtparen ervaren het als een rijkdom, om hierin van elkaar te leren en te leren te vragen om wat ze nodig hebben, om de liefde van de ander te voelen.

Mijn ervaring is, dat relatietherapie ook heel zinvol kan zijn, wanneer je samen iets ingrijpend meemaakt. Er hoeft dan niet direct een relatie-probleem te zijn. Het valt niet mee, om de ander te steunen, wanneer je zelf ook verdriet hebt. In relatietherapie is er ook de mogelijkheid om stil te staan bij een gezamenlijk verdriet, of pijn, zoals kinderloosheid, het verlies van een dierbare, verschillen rondom kinderwens enzovoort.

Ik maak gebruik van de achtergronden vanuit de hechtingstheorie, en ik werk vanuit de Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) van Sue Johnson, met de methodiek van de Liefdestaal en de Karakterstructuren vanuit de Bio-energetica.

eftknop