Missie en Visie

Missie

LEAF heeft als missie om haar cliënten te begeleiden bij het vergroten van zelfkennis, zelfinzicht en het vertrouwen in jezelf, zodat je leert om je eigen veerkracht te (her)vinden.

De houding en aanwezigheid van Ilonka, de therapeut bij LEAF is geworteld in mindfulness. Dat betekent aandachtig aanwezig zijn bij de cliënt in het huidige moment, zonder oordeel of uitsluiting. LEAF beschouwt problemen als onderdeel van het leven en het ervaren en doorleven ervan als een poort naar ieders hart en ziel en persoonlijke ontwikkeling. Bij LEAF wordt veiligheid en een warme behandelrelatie tussen de therapeut en de cliënt beschouwd als één van de essentieelste voorwaarden voor een goede behandeling.

Visie

1 -Therapie is maatwerk. Het heeft het beste resultaat als deze aansluit op de persoonlijke hupvraag en behoeften van de cliënt. De behandeling die LEAF biedt is integratief. Dit wil zeggen dat er meerdere therapievormen worden samengevoegd tot een begeleiding op maat. Iedere begeleiding is daardoor, net als ieder persoon, uniek.

2 -Het is de hulpverleningsrelatie die heelt: Kennis en kunde zijn belangrijk, hieraan heb je echter weinig als de relatie tussen cliënt en hulpverlener niet goed is. In de relatie tussen cliënt en hulpverlener zijn de menselijke factoren ‘veiligheid’ en ‘vertrouwen’ van groot belang om de begeleiding te kunnen laten slagen. Een cliënt die zich veilig en vertrouwd voelt in het contact met de hulpverlener kan meer zichzelf zijn, is toegankelijker en zal zich makkelijker emotioneel durven tonen. Dit is zeer belangrijk voor de therapie.

3 -Problemen zijn onderdeel van het leven. Het leven is onvoorspelbaar en je kunt in je leven tegenover tal van obstakels komen te staan. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kunnen klachten ontstaan. Je kunt je bijvoorbeeld angstig of onzeker voelen, gespannen zijn of het gevoel hebben vast te lopen.

De visie van LEAF is dat therapie ervoor kan zorgen dat je je veiliger voelt bij je zelf en bij anderen, doordat je beter leert omgaan met je eigen emoties en die van de ander. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien.

Er is nogal wat moed voor nodig om als mens je pijn onder ogen te zien en te zien welke patronen je in de loop van je leven hebt opgebouwd. In plaats steeds van anderen te willen krijgen, ga je gaandeweg verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Therapie is geen gemakkelijke weg. Wel een die veel voldoening schenkt, want je wordt steeds meer wie je eigenlijk bent.

Kernwaarden

De belangrijkste Kernwaarde van LEAF is Veiligheid.

De visie en missie van LEAF zijn samen te vatten in de volgende kernwaarden (ABC), die gezamenlijk zorgen voor de overstijgende kernwaarde: Emotionele veiligheid.

  • Authenticiteit & Integriteit
  • Betrouwbaarheid & Betrokkenheid
  • Compassie & aandacht