FAQ / Veel gestelde vragen

Hoelang duurt een sessie?

Een individuele sessie duurt 75 minuten, een relatie sessie duurt 90 minuten. Het is ook mogelijk om hiervan af te wijken door kortere gesprekken van bijvoorbeeld 60 minuten af te spreken of juist langere. Het tarief wordt dan naar ratio berekend.

Hoeveel kost een sessie?

De kosten zijn terug te vinden in mijn folder: Folder-24

Is er vergoeding van de zorgverzekering mogelijk?

LEAF is aangesloten bij de NVPA (www.nvpa.org) onder registratienummer 100834 en bij het RBCZ. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. De therapie valt dan onder aanvullende of alternatieve geneeswijzen. Informeer bij je zorgverzekeraar, of kijk op www.nvpa.org voor meer informatie.

Relatietherapie wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoe kan ik betalen?

De rekening wordt achteraf, per e-mail (pdf bestand) verstuurd. De rekening dient binnen 8 dagen voldaan te worden. Je kunt, als je hierom verzoekt, de factuur ook via de post ontvangen. Het is ook mogelijk om een automatische incasso af te geven. Je hebt dan geen omkijken naar het betalen van de rekeningen en krijgt korting op de factuur.

De afschrijving vindt 2x per maand plaats. Facturen tussen de 21ste (van de vorige maand) en de 5e (van de huidige maand) worden afgeschreven op de 10de van de maand. Facturen tussen de 6e en 20e van de maand, worden afgeschreven op de 25ste van de maand. De ontvangen rekening kun je zelf –voor zover je polis dit toestaat- declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de factuur niet op tijd betaald wordt, ontvang je een betalingsherinnering, waarvoor €5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wanneer binnen 14 dagen daarna de factuur nog niet wordt voldaan, zal het incassobureau worden ingeschakeld. Indien er betalingsproblemen ontstaan, neem dan contact op voor het maken van een betalingsafspraak, zodat onnodige administratie- en incassokosten vermeden kunnen worden.

Hoe lang is de wachtlijst?

De wachttijd is wisselend, meestal lukt het om het eerste gesprek binnen vier weken te plannen. Op dit moment is er een cliëntenstop. Je kunt gerust contact met me opnemen om de actuele wachttijd na te vragen, mail me daarvoor op: welkom@leaftherapie.nl

Hoe vaak kom ik op gesprek?

Mensen komen aan het begin van de therapie vaak 1 keer per week of per twee weken op gesprek. Dit wordt dan in een verdere fase afgebouwd. Ik laat de beslissing betreffende de frequentie van de gesprekken over aan de cliënt zelf, zodat rekening kan gehouden worden met jouw praktische en financiële mogelijkheden. Soms zal hierin wel een advies geformuleerd worden. Dit advies is echter niet bindend.

Is er ook relatietherapie met 2 therapeuten mogelijk (M/V)? 

Nee, op dit moment heeft LEAF die mogelijkheid niet. Het is wel mogelijk om EMDR therapie te krijgen met 2 therapeuten.

Hoe verloopt een eerste gesprek?

De therapie begint altijd met een intakegesprek, waarin de gelegenheid is om kennis met elkaar te maken, te vertellen wie je bent, wat je nodig hebt en welke hulpvraag je hebt, en waarin duidelijk kan worden waar ik je bij zou kunnen ondersteunen. In de therapie leer je om je aandacht naar binnen te richten, om via gevoelservaring meer bewustzijn te krijgen op wat je denkt, hoe je je voelt en hoe dit je gedrag beïnvloedt. De therapie helpt je om nieuwe inzichten te verankeren en ondersteunt je bij veranderingen, perspectieven en nieuwe vaardigheden die zich voordoen op deze ontwikkelingsweg.

Hoe maak ik een eerste afspraak?

Je kunt gebruik maken van het aanmeldformulier op de website. Ik neem dan contact met je op voor het maken van een afspraak. Door het aanmeldformulier van de website te gebruiken, worden je gegevens veilig verzonden, in tegenstelling tot de e-mail. Natuurlijk kun je me ook bellen op 0341-562250. Tijdens gesprekken met cliënten neem ik de telefoon niet op, vandaar dat ik niet altijd goed telefonisch bereikbaar ben. Je kunt natuurlijk een voicemail  bericht inspreken, dan bel ik je terug, of je stuurt (alsnog) een e-mail.

Is het ook mogelijk om zelf afspraken in te plannen?

Als je client bent bij LEAF, kun je ook zelf je afspraak inplannen of wijzigingen. Je logt daarvoor in op het clientportaal. Dit kan via de website, rechtsboven in staat een inlog icoontje. De eerste keer klik je op wachtwoord vergeten en maak je zelf een wachtwoord aan. Daarna kun je met dat wachtwoord inloggen, afspraken bekijken, wijzigen of maken. Je vindt hier ook je facturen terug, of kunt je persoonlijke gegevens aanpassen.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op een afspraak?

Een afspraak dient minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd, of verplaatst. Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan wordt de sessie voor de helft in rekening gebracht. De tijd is immers voor je gereserveerd, ook wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak. Heb je een afspraak op maandag, zorg dan dat je afspraak op vrijdag is afgezegd, afzeggen in het weekend telt niet mee in de 48 uur.

Ik zal te laat zijn op mijn afspraak, wat nu?

Het fijnste is natuurlijk als je stipt op tijd bent, niet te vroeg en niet te laat. Mocht je toch te laat zijn, dan is het handig als je even een seintje geeft (0341-562250 of welkom@leaftherapie.nl). De tijd die je te laat bent, wordt in mindering gebracht op de afspraak, zodat de rest van mijn agenda niet in het gedrang komt. Je sessie is dan dus korter.

Ik heb een vraag, mag ik mailen?

Lange persoonlijke vragen zijn niet zo geschikt voor de e-mail, die bespreek ik liever in een persoonlijke sessie. De e-mail is wel heel goed geschikt voor het maken of verplaatsen van afspraken, voor vragen over de factuur of betaling, voor het toesturen van documenten, of andere praktische zaken.

Mag ik geluidsopnames maken tijdens de sessie?

Het kan voor jou als cliënt prettig zijn om een geluidsopname te maken van een sessie. De informatie die is uitgewisseld kan thuis nog eens rustig worden beluisterd. Ik onderken die nuttige functie van een geluidsopname en wil tegelijkertijd het belang van de praktijkregels benadrukken. Het maken van een opname raakt namelijk aan de vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt. De praktijkregels schrijven voor dat je als cliënt vooraf meldt dat je het gesprek wil opnemen en daarvoor om toestemming vraag. Hoewel dit juridisch niet verplicht is,  is het vooral een kwestie van fatsoen en respect voor de vertrouwensrelatie om het te bespreken.

Bij relatietherapie sessies is het niet toegestaan om geluid of beeldopnames te maken, aangezien dit ook de privacy van de partner kan schaden. Bij individuele sessies kan dit alleen in nadrukkelijk overleg en heeft het de voorkeur om een andere manier te vinden (bijvoorbeeld meeschrijven). Bij het maken van de opname wordt namelijk ook de privacy van de therapeut aangeraakt. Het is wettelijk niet toegestaan om geluidsopnames zonder toestemming van de therapeut openbaar te maken.

Hoe kom ik bij de praktijk?

De praktijk is op Prinsesselaan 38 in Ermelo. Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Het NS station ‘Ermelo’ is op 15 a 20 minuten wandelafstand van de praktijk. Wil je informatie over je route, kijk dan op bijvoorbeeld routenet.nl, of raadpleeg 9292 reisinformatie of NS reisplanner.

Hoe is de praktijkwaarneming geregeld bij langdurige ziekte?

Er zijn van die zaken waarvan je hoopt dat je het nooit nodig hebt, en die je toch geregeld moet hebben. Als er een  situatie ontstaat, waardoor ik bijvoorbeeld om medische redenen, niet in staat ben om de praktijk te runnen, dan is het  belangrijk dat er iemand is die dit voor mij kan waarnemen. Voor mijn praktijk heb ik een waarnemingsovereenkomst met Ingrid van de Drift, die sommige van jullie al kennen van de EMDR-sessies. Mocht er iets met mij aan de hand zijn en ik zou niet in staat om je zelf te vertellen dat de afspraak niet door kan gaan, dan wordt er contact met je opgenomen door Ingrid van de Drift. Ingrid overlegd dan met je over mijn afwezigheid, hoelang dit vermoedelijk zal duren en ze vraagt aan je of je die periode zelf kan overbruggen of dat je iets nodig hebt. Als de afspraak op zeer korte termijn is (bijvoorbeeld de volgende dag), dan kan het zijn dat je gebeld wordt door mijn man Paul. Voor de toegang tot jullie contactgegevens hoeft zowel Paul als Ingrid niet in je dossier te zijn, dit staat in een apart systeem, waar ze alleen toegang toe hebben in geval van nood. Nogmaals, hopelijk is het nooit nodig, maar het is wel belangrijk om te weten dat je dan niet in onwetendheid blijft.

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit, als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Als je het moeilijk vindt om je klacht persoonlijk te bespreken, dan mag je dit ook schriftelijk doen. Ik zal je klacht met zorg behandelen.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVPA. Zij zijn te bereiken via www.NVPA.org. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.Het NVPA kan contact voor je leggen met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van de SCAG, waar ik ook bij aangesloten ben. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Als de inzet van de NVPA of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

LEAF is aangesloten bij de GCG. De Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Mocht je meer informatie willen over de GCG, dan kun je terecht op www.degeschillencommissiezorg.nl.