Trainingen

Je kunt je aanmelden voor een training via de BPSW school: https://www.bpsw.nl/bpsw-school/

De trainingen zijn ook in-company te boeken. Er kunnen dan maximaal 16 mensen deelnemen.

De impact van ziekte op een relatie en gezin

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden aanvullend op de eigen professie, over het werken met echtparen en gezinnen die te maken hebben met ziekte.
Je krijgt inzicht in de verschillende ziektestadia, de impact van ziekte op een relatie en kinderen, en leert interventies om gezinnen optimaal te kunnen begeleiden in dit aanpassingsproces.

Overdracht en tegenoverdracht in het maatschappelijk werk.

Overdracht is het herhalen van een patroon in een belangrijke relatie uit het verleden, in een onbewuste poging deze relatie alsnog te veranderen of te helen. Tegenoverdracht gaat over de eigen overdracht van de therapeut op de cliënt.
Overdracht is helaas nog steeds het meest onderschatte verschijnsel in hulpverlening: het is één van de meest voorkomende oorzaken van verstoringen in het hulpverleningscontact en het gebeurt meestal onbewust. De vraag is niet óf je als maatschappelijk werker in overdracht gaat, maar hoe en waaraan je je overdracht herkent en hoe je daar vervolgens mee omgaat.

Maatschappelijk werk in de oncologie – Balanceren tussen hoop en vrees

Psychosociale oncologische zorg is systematische begeleiding die kankerpatiënten en hun naasten helpt, op lichamelijk, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein. De taak van de zorgverleners is om de patiënt en diens naasten te ondersteunen bij het aanpassen aan de, door kanker ontstane, nieuwe levenssituatie. In dit aanpassingproces draait het om het zoeken naar een acceptabel evenwicht tussen draagkracht en draaglastJe ontwikkelt in deze scholing kennis en vaardigheden aanvullend op de eigen professie, over psychosociale oncologische zorg. Deze training wordt gegeven samen met internist-oncoloog dr. M. Bollen.

 

Zelfzorg voor de professional – Hoe hou je bevlogenheid in je werk?

Tijdens trainingen horen we vaak van maatschappelijk werkers terug hoe lastig het kan zijn om goed voor jezelf te blijven zorgen in een werkomgeving waar er veel van je gevraagd wordt. Er is vaak een hoge werkdruk, je voelt je verantwoordelijk voor de cliënt en voor je het weet ligt er te veel werk of verantwoordelijkheid op jouw bord. Als maatschappelijk werkers weten we heel goed wat zelfzorg is, en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen, in de praktijk blijkt dit echter nog wel eens tegen te vallen. We zorgen vaak beter voor de ander; de cliënt, als voor onszelf.

In de deze training gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag met het thema zelfzorg; wat betekent dit voor jou, hoe doe je dit nu en wat heb je daarin nodig?

We gaan ons twee dagen bezinnen, en stil staan bij de bevlogenheid voor je werk, maar ook voor je eigen lijf en mind. Er is zowel aandacht voor kennis, vaardigheden en strategieën over het voorkomen van een burn-out, als lichaamsgerichte ervaringen (zoals o.a. massage) waardoor je in deze twee dagen ook rust en ruimte in jezelf ervaart. Twee dagen waarin je zowel leert, als aandacht besteedt aan jezelf.

Bevlogen en energieke maatschappelijk werkers hebben meer energie, presteren beter en halen meer voldoening uit hun werk. En dit komt ten goede aan de cliënt én de organisatie waarvoor je werkt. De training is inclusief lunch, diner en een massage, overnachting is bij te boeken.

Psychiatrische cliënten in de spreekkamer

De behandelrelatie met je cliënt kan flink ontregeld raken als je een psychische of psychiatrische stoornis vermoedt. Zie je het wel goed? Hoe kun je dit bespreken met je cliënt? Wanneer moet je doorverwijzen? En welke interventies kun je inzetten als je niet kunt doorverwijzen (bijvoorbeeld als een cliënt bij jou in de verpleeginstelling opgenomen is)? Wat heb je als gezondheidszorg maatschappelijk werker nodig om grip te houden?

In deze scholing leer je over psychiatrische diagnostiek. Je doet kennis op over psychopathologie; hoe je dit kunt herkennen en welke interventies je kunt inzetten. Hoe kun je met de juiste woorden doeltreffend en zelfverzekerd communiceren met je cliënt en met andere zorgverleners? Belangrijk onderdeel is ook dat je leert wat jouw meerwaarde is: wat kun jij als maatschappelijk werker voor deze cliënt doen? Ook wordt aandacht besteed aan de afweging tussen al dan niet doorverwijzen naar de GGZ of het zelfstandig (blijven) begeleiden van je cliënt.

Onder 6 ogen

Escalerende ruzies, moeizame communicatie, overspel, het gevoel uit elkaar te zijn gegroeid, gemis van verbinding, verschil in omgaan met ziekte of rouw. Het is maar een greep uit de vele relatieproblemen waar cliënten zich mee melden in het sociaal werk.

Wat kun je doen als je als professional merkt dat er relatieproblemen zijn? Hoe ga je er mee om als stellen hun problemen aan jou vertellen en hoe kun je van betekenis zijn en zorgen dat je geen partij kiest? Deze training is voor elke sociaal werker die actief aan de slag wil gaan of zich vaardiger wil voelen in het begeleiden van stellen. Die wil leren hoe om te gaan met het begeleiden van twee cliënten tegelijkertijd. En hoe daarbij hun problemen te bespreken en aan te pakken, terwijl ondertussen een goede band met beiden wordt opgebouwd.

Deze scholing gaat in op systematische begeleiding die cliënten en hun naasten helpt op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein. Je verbreedt je kennis over het begeleiden van stellen, je leert hoe je verschillende methodes kan inzetten en je krijgt interventies aangereikt waarmee je direct aan de slag kan. Je leert om stellen te ondersteunen en te begeleiden bij het omgaan met hun relatieproblemen en ze te ondersteunen op weg naar meer verbinding.