Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn warmte en de beschikbaarheid van mijn hart wanneer ik mensen begeleid bij hun groeiproces. Ik beschouw een gevoel van emotionele veiligheid en een warme behandelrelatie tussen de therapeut en de cliënt als essentiële voorwaarden voor een goede behandeling.

Therapie of begeleiding blijft maatwerk, ieder mens is uniek en vraagt zijn eigen benaderwijze en eigen werkwijze. Dat is dan ook mijn kracht, dat ik kan aanvoelen wat er nodig is, of bespreekbaar maak waar iemand behoefte aan heeft. In de sessies werk ik met dat wat op de voorgrond is, waar lading zit, waar behoefte aan is, wat nodig is.

Ik ben opgeleid als transpersoonlijk therapeut. Transpersoonlijke therapie houdt in dat de houding en aanwezigheid van de therapeut geworteld is in mindfulness. Dat betekent aandachtig aanwezig zijn bij de cliënt in het huidige moment, zonder oordeel of uitsluiting. Daarbij put ik uit een rijke bron van interventies en kwaliteiten die ik tijdens mijn opleiding(en) en ervaring opgedaan heb. Dit geeft de therapie een frisheid, creativiteit en volledigheid om voortdurend aan te sluiten bij wat er nu is. Een transpersoonlijk therapeut beschouwt problemen als onderdeel van het leven en het ervaren en doorleven ervan als een poort naar ieders hart en ziel. De therapie is zo lang en zo kort als wenselijk is.  Transpersoonlijke therapie is in feite voor iedereen geschikt, die zich wil helen en ontwikkelen. Of je nu last hebt van angsten, een verlies ervaring hebt meegemaakt, vast zit in beperkende patronen of levensvragen hebt, doordat transpersoonlijke therapie zowel in de breedte als in de diepte aansluit past bijna iedere vraag binnen deze therapie.

Daarnaast ben ik EFT-therapeut. Dit is een emotiegerichte therapie (Emotionally Focused Therapy) die gebaseerd is op de hechtingstheorie. De hechtingstheorie gaat ervan uit van ieder mens beter functioneert in verbinding met onze naasten die emotioneel open en nabij is.

Ik werk met werkvormen vanuit de emotiegerichte therapie (EFT), cognitieve therapie (CTG), gedragstherapie (IBCT),  Acceptence commitment therapy (ACT), het systemisch werk, de psychosynthese, gestalttherapie en bio-energetica (karakterstructuren).

Relatietherapie opleidingen

  • EFT Therapie – Core Skills –  Emotionally Focused therapy – EFT Nederland
  • EFT Therapie – Basis opleiding – EFT Nederland
  • IBCT – Integrative Behavorial Couple Therapy – Psyned
  • EFT opleiding Seksualiteit
  • EFT – Houd me vast trainer

Therapie opleidingen

  • De Maskermaker – Phoenix opleidingen (1 jaar)
  • Systemisch werken – Phoenix opleidingen ( 1 jaar)
  • Transpersoonlijke therapie – Boswijk instituut (4 jaar)
  • Specialisatie Gezondheidszorg maatschappelijk werk (1 jaar)
  • Maatschappelijk werk & Dienstverlening – Hogeschool v Amsterdam (4 jaar)

Daarnaast heb ik een grote verscheidenheid aan opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van oncologie, rouw en verlies, gezondheid en diagnostiek. Voor een compleet overzicht van al mijn opleidingen: Opleidingen2024

Vertel me iets en het waait door me heen. Laat het me zien en ik weet het morgen nog.

Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven.   -Lao Tse-

Werkervaring

Sins 2002 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg, allereerst in een algemeen ziekenhuis, waarbij ik werkzaam was op de afdeling oncologie, de psychiatrie, de kinderafdeling, de gynaecologie en op longgeneeskunde. Ik heb ook twee jaar gewerkt op de psychosociale afdeling van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL), een in oncologie gespecialiseerd ziekenhuis.

Na de start van mijn praktijk in 2009 combineerde ik het werken in mijn eigen praktijk met het werken in het ziekenhuis. In het ziekenhuis begeleidde ik patiënten in verschillende ziektefase. Bijvoorbeeld mensen die een chemokuur ondergingen of herstelde van een intensieve behandeling, zoals na darmkanker en borstkanker. Daarnaast ondersteunde ik ouders bij het omgaan met de ziekte of beperking van hun kind, hun te vroeg geboren baby, een onvervulde kinderwens of het verlies van een kindje.

Ik werk inmiddels al meerdere jaren fulltime in mijn praktijk en geef naast therapie ook trainingen, onder andere over Oncologie, De impact van ziekte op een relatie en gezin, Overdracht en tegenoverdracht, Zelfzorg voor professionals, begeleiding van echtparen en over psychiatrische problematiek in de spreekkamer, voor de BPSW-school (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).

Ik ben getrouwd met Paul en moeder van Job van 23 jaar. In mijn vrije tijd besteed ik tijd aan mijn gezin, de fijne plek waar we wonen en onze twee hondjes Julie & Jolie en doe ik graag aan yoga.