Opleidingen

Om mijzelf verder te ontwikkelen heb ik de afgelopen jaren verschillende opleidingen gevolgd. Hieronder volgt een overzicht.

Opleidingen

Waar Wat Wanneer
EFT Nederland Core Skills EFT – Emotiegerichte therapie (Emotionally Focused Couples Therapy) – Gevordenden Training

Basisopleiding EFT – Emotiegerichte therapie (Emotionally Focused Couples Therapy)

2016-2017

2016

Phoenix Opleidingen Specialisatie opleidingen:

De Maskermaker – Morten Hjort

 

Systemisch werken – Morten Hjort

 

2015-2016

 

2014-2015

Boswijk Instituut Boswijk therapie.

Transpersoonlijke therapie , die ervarings- en lichaamsgericht is.

De opleiding is voortbouwend op verworvenheden uit Gestalttherapie, Psychosynthese,  Bio-energetica, Somato Emotional Release en Familieopstellingen

2007-2011
School voor Imaginatie Imaginatiecoach bij kanker en andere chronische ziekten.

Ik ben opgenomen in het register van Imaginatiecoaches.

2011
Herman de Monnik HBO Leergang: Multi methodisch maatschappelijk werk

 

2005-2006
Hogeschool van Amsterdam HBO opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening,

 

1995-1999
Havo HAVO 1990-1995

 

Cursussen

School voor Imaginatie Imaginatievaardigheden II 2014
Phoenix Opleidingen Maskers, een poort naar diagnostiek van binnenuit. Wibe Veenbaas 2013
Phoenix Opleidingen Luisteren naar je lichaam 2012
DUC DSM IV in de praktijk – over het diagnosticeren van psychiatrische problemen 2011
PhoenixOpleidingen Toveren in het donker – over rouwverwerking bij kinderen. Joke Goudswaard 2010
School voor Imaginatie Imaginatievaardigheden -vaardigheden voor het gebruik van Imaginatie in therapie. 2010
Nijmeegs kenniscentrum vermoeidheid Vermoeidheid na kanker 2007
Prismant Medische terminologie 2007
RINO Psyche en Soma – over de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten 2004
RINO Rationele Emotieve Therapie (RET) 2003
IKA Psychosociale interventies in de oncologie 2003
RINO Rouw en systeembenadering 2002

 

Workshops

De ander en ikPhoenix  opleidingen

 

Actrom

Motivatieproblemen bij kinderen vanuit systemisch oogpunt.Relaties en systemisch werk

 

Emotional Freedom Techniques(EFT)

20152015

 

2013

Boswijk Netwerk Schaamte – Arjan Vlasman, arts en psychotherapeut 2012
De Troostboom “Niet hier, maar wel dichtbij”. Over het werken met het gelijknamige therapeutische kwartetspel, voor kinderen die met de dood te maken hebben (gehad). Larissa van der Molen. Het spel is ook in mijn bezit. 2011

Sinds 2015 ben ik aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix opleidingen.

Van 2013-2017 was ik gastdocent en lid van de toetsingscommissie van de School voor Imaginatie (www.Imaginatie.nl).

Sinds 2013 maak ik onderdeel uit van de inschrijvingscommissie van het deskundigenbestand van de NVPO voor oncologisch maatschappelijk werkers (www.nvpo.nl).

Van 2012 – 2018 maakte ik deel uit van de toelatingscommissie van het NVPA.

Van 2010 tot 2019 was ik redactielid van het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). www.nvpo.nl

Van 2010 tot 2016 zorgde ik voor de ledenadministratie van het Boswijk Netwerk voor Gestalt en Transpersoonlijk therapeuten. www.Boswijknetwerk.nl

Van 2003 t/m 2013 ben ik voorzitter geweest van het bestuur van de werkgroep voor medisch maatschappelijk werkers van het Integraal kankercentrum (IKA) in Amsterdam. www.iknl.nl

Sinds 2016 geef ik trainingen, onder andere over oncologie,  de impact van ziekte op een gezin en relatie, zelfzorg, overdracht en tegenoverdracht en omgaan met psychiatrische clienten voor de BPSW-school (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk).

U kunt mij ook inhuren voor een workshop of training.