Klachten

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Als je het moeilijk vindt om je klacht persoonlijk te bespreken, dan mag je dit ook schriftelijk doen. Ik zal je klacht met zorg behandelen. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVPA. Zij zijn te bereiken via www.NVPA.org. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.Het NVPA kan contact voor je leggen met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van de SCAG, waar ik ook bij aangesloten ben.Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Als de inzet van de NVPA of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de SCAG, de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

LEAF is aangesloten bij de SCAG. De SCAG is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Mocht je meer informatie willen over de SCAG, dan kun je terecht op www.SCAG.nl. Je kunt ook de folder downloaden: SCAG Folder